Välkommen till kiropraktorn

En kiropraktor är specialiserad på besvär i rörelseapparaten och nervsystemet. De vanligaste problemen en kiropraktor behandlar är ryggsmärtor, ischias, nack- och axelsmärtor, frusen axel, huvudvärk, yrsel, idrottsskador samt arm-, ben- och bäckensmärtor. Många går bara till en kiropraktor när det gör ont i ryggen eller nacken, men det kan även vara bra att få kiropraktisk behandling i förebyggande syfte. När en dåligt fungerade led behandlas i ett tidigt skede så kan man klara sig bättre från möjliga framtids problem.

Fler och fler upptäcker fördelarna med kiropraktik

Symptom från neuro- och muskelskelettsystemet är en av de vanligaste orsakerna till hälsoproblem i Sverige. Kostnaderna som detta medför är enorma både för den enskilde personen och för samhället. I genomsnitt behandlar en kiropraktor 18 gånger så många ryggpatienter som en allmänläkare och nio gånger så många som en sjukgymnast (Lönnberg 1997).

Kiropraktisk behandling

Huvudmålsättningen vid kiropraktisk behandling är att återställa normal ledfunktion samt att reducera smärtan, främja generell hälsa och öka livskvaliteten. I behandlingen av den enskilde patienten läggs stor vikt vid att se patienten i ett helhetsperspektiv efter en utvärdering. Kiropraktorn använder huvudsakligen händerna i själva behandlingen men använder även andra metoder och tekniker för att återupprätta normal funktion i leder, muskler, bindväv och nervsystem.

Kiropraktisk ledbehandling

En kiropraktor behandlar de besvär eller skador som orsakas av onormal rörelse i leder, muskler, nervsystem och deras inbördes relation. Det övergripande syftet med kiropraktisk ledbehandling/justering kan sägas vara att återställa normal funktion i leder, muskler och nervsystem. För att åstadkomma detta använda kiropraktorn främst av olika exakta handgrepp. Den huvudsakliga behandlingsmetoden är justering, där en låst led frigörs med en snabb och precis rörelse.
Denna snabba och precisa töjning av strukturerna omkring leden, medför en omedelbar reflexorisk avsläppning av överspänd, djup muskulatur som hindrat leden att röra sig normalt. Samtidigt separeras ledytorna och ett klickljud uppstår. I de olika kiropraktiska behandlingsmetoderna eftersträvas hög specificitet för bästa möjlighet att isolera involverad led och tillhörande muskulatur. Behandlingen har oftast en omedelbar neurofysiologisk verkan i form av smärtdämpning och sällan förenad med smärta.

  • Specifik ledbehandlin/justering
  • Töjningar
  • Muskulära tekniker
  • Stabiliserande träning
  • Övningar, råd och vägledning

Behandlingsreaktioner, komplikationer och biverkningar

Det är normalt med mindre, övergående reaktioner efter kiropraktorbehandling som t.ex. lokal ömhet, stel- och trötthet. Som vid all verksam behandling kan det uppstå biverkningar utöver normala behandlingsreaktioner.
Risken för allvarliga komplikationer är minimal och behandlingen är dokumenterad trygg och effektiv.

Legitimation

Kiropraktorer med en internationellt godkänd akademisk utbildning blev legitimerade i Sverige 1989. För att bli legitimerad som kiropraktor i Sverige efter utbildning i utlandet kräver Socialstyrelsen, förutom godkänd utbildning vid en ackrediterad skola, avklarad kurs i författningskunskap och socialmedicin, assistenttjänstgöring under handledning på kiropraktormottagning i nio månader och auskultation inom svensk sjukvård under tre månader.
Riksdagen tog beslut den 8 februari 2006 att legitimerade kiropraktor i Sverige också får en skyddad yrkestitel. Beslutet vann laga kraft den 1 april 2006 och leder till kvalitetsgaranti och därmed en förbättrad patientsäkerhet.

Utbildningen

Det finns idag endast en grupp legitimerade kiropraktorer i Sverige med internationellt godkänd akademisk utbildning - LKR.

En kiropraktorutbildning tar minimum sex år (fem till sex år på universitet ocvh ett år allmäntjänstgöring). Utbildningen representerar en akademisk kompetensnivå som motsvarar andra långa yrkesutbilningar inom hälso- och sjukvård som t. ex. läkare och tandläkare. Kiropraktorn har en hög yrkesspecialisering inom hälsa- och sjukdom i rörelseapparaten samt nervsystemet och har därtill mycket goda röntgenkunskaper.

Kiroprakton är välintegrerad i samhället och hänvisar patienten vidare när annan vård anses nödvändig för att gynna patientens välmående.

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation, LKR

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation, LKR är en medlemsförbund i SRAT – som i sin tur är medlem i SACO – och företräder gruppen högskoleutbildade kiropraktorer i Sverige.
För närvarande är samtliga medlemmar utbildade i utlandet eftersom ingen skola i Sverige uppfyller de akademiska utbildningskraven fastställda av CCE (The Council on Chiropractic Education), den oberoende kontrollinstans som utvärderar kvalitén på internationella kiropraktorutbildningar.
Symbolen med tre ryggrader är din kiropraktiska kvalitetsgaranti. Den garanterar att Du får en säker och effektiv specialistbehandling av kiropraktorer med en internationellt godkänd akademisk utbildning. Symbolens form för tankarna till den naturliga kurvform som varje frisk rygg har. Kiropraktorbehandlingens process och verkan symboliseras av färgernas rött, blått och grönt vilka står för:
                                     

Från obalans genom förändring till hälsa.